EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 mikei Thomas & Boutonnet (in Thomas & Boutonnet & Peru & Horeau) 2004 [Hydrosmilodon]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Thomas & Boutonnet & Peru & Horeau 2004*

Fr.Guiana

Hydrosmilodon mikei Thomas & Boutonnet sp.n.

 

Sartori 2005*

Hydrosmilodon mikei

 

Dominguez & Molineri & 
Pescador & Hubbard & Nieto 2006

Fr.Guiana

Hydrosmilodon mikei  

 

Polegatto & Batista 2007

 

Hydromastodon mikei gen.comb.n.

typus nominis Hydromastodon 

 

Kluge 2008

 

Hermanella (Needhamella) mikei comb.n.

in Hermanellognatha-Needhamella/g1

 

 

 

Hermanella (Needhamella) mikei

 

 

in Hermanellognatha-Needhamella/g1