EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

mauritanicus Soldan & Thomas 1983 [Choroterpes (Euthraulus)]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Soldan & Thomas 1983*

Algeria

Choroterpes (Euthraulus) mauritanicus sp.n.

 

Boumaiza & Thomas 1986

Tunis

Choroterpes (Euthraulus) mauritanicus

 

Vitte & Thomas 1988*

 

syn. Choroterpes (Euthraulus) lindrothi syn.n.

 

Schwarz-Waubke & al. 2003*

paratypus

Choroterpes mauritanicus

 

Kluge 2012

 

syn. lindrothi [Choroterpes]

in Choroterpes/fg2...pm.Euthraulus/g2

 

 

syn. lindrothi [Choroterpes]

in Choroterpes/fg2...pm.Euthraulus/g2