EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

marinkovici Tanasijevic 1985 [Rhithrogena]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Tanasijevic (1984)1985*

Montenegro

Rhithrogena marinkovici sp.n.

 

Kluge 2004

 

in Rhithrogena/fg4

 

 

 

Rhithrogena marinkovici 

 

 

Rhithrogena marinkovici

 

 

in Rhithrogena/fg4