EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

leucon Williamson 1802 [Ephoron]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Williamson 1802

Ephoron leucon gen.sp.n.

typus nominis Ephoron

 

Hagen 1863:167272*


(ex Williamson)

?syn. Baetis alba syn.n.

 

Eaton 1871*

 

Ephoron leucon

 

Eaton 1883-1888

 

syn. Polymitarcys albus

 

Banks 1892

N.America

Polymitarcys leucon

 

Morgan 1911

 

Polymitarcys leucon

 

Needham 1920

 

Polymitarcys leucon

 

McDunnough 1926

 

Ephoron leucon

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Ephoron leucon

 

Ide 1935*

juv.  

Ephoron leucon

 

Ide 1937*

Ephoron leucon

 

Lestage 1938*

Ephoron leucon

 

Burks 1953

Ephoron leucon

 

Koss 1968

Ephoron leucon

 

Koss & Edmunds 1974*

Ephoron leucon

 

McCafferty 1975

 

Ephoron leucon

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Ephoron leucon

 

Dersch & McCafferty 1976

Ephoron leucon

 

Berner 1977

distrib.

Ephoron leucon

 

Faulkner & Tarter 1977*

W.Virginia

Ephoron leucon

 

Lager & Johnson & McCafferty 1982*

Minnesota

Ephoron leucon

 

McCafferty & Bloodgood 1986

gynandr.

Ephoron leucon

 

Kondratieff & Harris 1986

Alabama

Ephoron leucon

 

Burian & Gibbs 1991

Maine

Ephoron leucon

 

Snyder & Willis & Hendricks 1991

Ephoron leucon

 

Edmunds & McCafferty 1996

burrowing

Ephoron leucon

 

Sarver & Kondratieff 1997

Missouri

Ephoron leucon

 

Hendricks & Willis & Snyder 1998

Ephoron leucon

 

Pescador & Lenat & Hubbard 1999*

Carolina

Ephoron leucon

 

Jacobus & McCafferty 2001:47-80*

New York

Ephoron leucon

 

Kluge 2004

 

in Polymitarcys/f3=Ephoron/g4

 

Ball & Hebert & 
Burian & Webb 2005*

DNA

Ephoron leucon

 

O'Donnell 2009*

juv.

Ephoron leucon

 

O'Donnell & Jockusch 2010

genes, embryo

Ephoron leucon

 

Morse & McCafferty & Stark & Jacobus 2017

s-e.USA

Ephoron leucon

 

 

 

Ephoron leucon

 

 

in Polymitarcys/f3=Ephoron/g4