EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

kugleri Demoulin 1973 [Afronurus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Samocha 1972   Afronurus kugleri (nomen nudum)  

Demoulin 1973*

 
Israil

Afronurus kugleri sp.n.

 

Dia 1983

 

Afronurus kugleri

 

Moubayed 1986

 

Afronurus kugleri

 

Al-Zubaidi & Al-Kayatt 1986

Iraq

Afronurus kugleri

 

Al-Zubaidi & Braasch 
& Al-Kayatt 1987*

Iraq

Afronurus kugleri

 

Koch 1988

 

Afronurus kugleri

 

Kazanci & Braasch 1988

Turcia

Afronurus kugleri

 

Kluge 1988

 

[Ecdyonurus kugleri comb.n.]

 

Sartori 1992*

Afronurus kugleri

 

Belfiore 1994

 

Electrogena kugleri

 

Kazanci 2001:1-72*

Turcia

Afronurus kugleri

 

Kluge 2004

 

in Ecdyonurus/fg1-Atopopus/fg1-Electrogena/g(1)

 

Yanai & Sartori & Dor & Dorchin 2017

Israil

Anapos kugleri comb.n.

 

 

 

Anapos kugleri

 

 

 

Ecdyonurus kugleri

 

 

 

Electrogena kugleri

 

 

 

Afronurus kugleri

 

 

in Ecdyonurus/fg1-Atopopus/fg1-Electrogena/g(1)