EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

krueperi Stein 1863 [Potamanthus

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Stein 1863

...

Potamanthus Krueperi sp.n.

 

Eaton 1871*

Leptophlebia Krueperi comb.n.

in ser.3: marginata

 

Eaton 1873

 

Baetis Krueperi comb.n.

 

Eaton 1883-1888

Ecdyurus Krueperi comb.n.

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Ecdyonurus Krueperi

 

Illies 1978

 

Ecdyonurus krueperi

 

Puthz 1980

Ecdyonurus krueperi

 

-"-

Ecdyonurus krueperi albicans

 

Jacob & Braasch 1984*

Ecdyonurus krueperi

 

Hefti & Tomka & Zurwerra 1985

Ecdyonurus krueperi

in gr. helveticus

 

Belfiore 1986*

Greece

Ecdyonurus krueperi

 

Zurwerra & Metzler & Tomka 1987*

biochem.syst.

Ecdyonurus krueperi

in gr. helveticus

 

Hefti & Tomka 1988*

Ecdyonurus krueperi

= Ecdyonurus krueperi albicans

Hefti & Tomka & Zurwerra 1989*

, biochem.syst.

Ecdyonurus krueperi

 

Hefti & Tomka & Zurwerra 1991:VI.Conf.Eph.

biochem.syst.

Ecdyonurus krueperi

 

Kluge 2004

 

in Ecdyonurus/fg2

 

 

 

Ecdyonurus krueperi

 

 

Ecdyonurus krueperi

 

 

in Ecdyonurus/fg2-Helvetoraeticus/g(1)