EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

instigatus Lugo-Ortiz & McCafferty 1999 [Edmundsiops]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Lugo-Ortiz & McCafferty 1999:65-69*

Edmundsiops instigatus gen.sp.n.

typus nominis Edmundsiops

 

Webb & Suter 2010:63-65

 

syn. Edmundsiops baddamsae syn.n.

Webb & Suter 2011

 

Offadens instigatus comb.n.

syn. Offadens baddamsae

 

 

 

Edmundsiops instigatus

 

/

syn. baddamsae [Baetis]

in Baetovectata-...