EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

inequalis Needham 1908 [Potamanthus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Needham 1908*

 New York

Potamanthus inequalis sp.n.

 

McDunnough 1926

 

Potamanthus inequalis 

 

Argo 1927

 

syn. Potamanthus diaphanus syn.n. 

 

Lestage 1930-1931

 

Potamanthus inequalis 

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Potamanthus inequalis 

 

Traver 1937

 

Potamanthus inequalis 

 

McCafferty 1975

 

Potamanthus inequalis 

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Potamanthus inequalis 

 

McCafferty & Bae 1990

 

Anthopotamus inequalis gen.comb.n.

 

Bae & McCafferty 1991

 

syn. Anthopotamus myops syn.n.

 

Kluge 2004

 

syn. myops [Ephemera]

in Potamanthus/fg2-Anthopotamus/g(1)

 

 

 

Anthopotamus inequalis 

 

 

 

Potamanthus inequalis 

 

 

syn. myops [Ephemera]

in Potamanthus/fg2-Anthopotamus/g(1)