EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 

inanis Gmelin 1790 [Ephemera]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Gmelin 1790

 

Ephemera inanis sp.n.

= Ephemera: Zsch. 1789

Olivier 1791

 

Ephemera inanis  

 

Pictet 1843-12845: 235

 

Potamanthus inanis comb.n. 

Potamanthus inanis Pictet 1843: 232

Walker 1853

Europe

Potamanthus inanis  

Eaton 1871*

 

syn. Leptophlebia cincta syn.n.

 

Eaton 1883-1888

 

syn. Leptophlebia cincta syn.n.

 

 

syn. cincta [Ephemera]

in Paraleptophlebia/g1