EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

ikanonis Takahashi 1924 [Epeorus

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Takahashi 1924*

Japan

Epeorus ikanonis sp.n.

 

Matsumura 1931*

Epeorus ikanonis

 

Imanishi 1934

Epeorus ikanonis

 

Imanishi 1940*

Epeorus ikanonis

 

Imanishi 1941

Epeorus ikanonis

 

Gose 1958

Japan

Epeorus ikanonis

 

Uéno 1959

Epeorus ikanonis

 

Gose 1962

Epeorus ikanonis

 

Mizuno 1967

Epeorus ikanonis

 

Gose 1975*

Epeorus ikanonis

 

Gose 1979*

Epeorus ikanonis

 

Tshernova 1981*

Epeorus (Belovius) ikanonis

 

Okazaki 1981

Epeorus ikanonis

 

Okazaki 1984

Epeorus ikanonis

 

Gose 1985

Epeorus ikanonis

 

Kobayashi 1986

Epeorus ikanonis

 

Takemon 1990:115-124*

genit.

Epeorus ikanonis

 

Takemon 1990:thesis

Epeorus ikanonis

 

Takemon 1990

Kyoto

Epeorus (Epeorus) ikanonis

 

Takemon 1993

caput

drinking

Epeorus ikanonis

 

Takemon & Kanayama & Tanida 
& Baik & Ishigami & Kato 1998

 

Epeorus ikanonis

 

Kluge 2004

 

in Epeorus/fg3 INC.SED.

= hanazononis [Epeorus]

Wang & McCafferty 2004*

 

Epeorus ikanonis

 

Takemon & Yamamoto & 
Nakshima & Tanida & 
Kishi & Kato 2006*

DNA

Epeorus ikanonis

 

Hayashi & Nakano 2007

Japan

Epeorus ikanonis

 

 

 

Epeorus ikanonis

 

 

in Epeorus/fg3 INC.SED.

= hanazononis [Epeorus]