EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

horaria Burmeister 1839 [Palingenia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Burmeister 1839

Palingenia horaria sp.n.

 

Pictet 1843-1845

 

syn. Palingenia virgo

 

Burmeister 1848

Entwickelung.

Palingenia horaria 

= Palingenia virgo

Leunis 1860

 

Palingenia horaria 

 

Hagen 1865

 

Palingenia horaria 

 

Loew 1866

 

Palingenia horaria 

 

Eaton 1883-1888

 

syn. Polymitarcys virgo syn.n.

 

Kluge 2004

 

syn. virgo [Ephemera]

in Polymitarcys/f3=Ephoron/g4

 

 

syn. virgo [Ephemera]

in Polymitarcys/f3=Ephoron/g4