EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

hispanica Rambur 1842 [Ephemera]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Rambur 1842

Madrid

Ephemera hispanica sp.n.

 

Walker 1853

Ephemera vulgata var. hispanica 

 

E.Pictet 1865

 

Ephemera hispanica

 

Hagen 1866

España

Ephemera Hispanica

 

Eaton 1871*

 

syn. Ephemera danica syn.n.

 

Eaton 1883-1888

 

syn. Ephemera danica

 

Navas 1906

 

syn. Ephemera vulgata syn.n.

 

Ulmer 1920:97-144*

-

syn. Ephemera vulgata

 

Alba-Tercedor 1981*

España

Ephemera hispanica

 

Alba-Tercedor 1982*

 

syn. Ephemera vulgata

 

 

syn. vulgata [Ephemera]

in Ephemera/fg11