EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

hercegovina Tanasijevic 1985 [Rhithrogena

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Tanasijevic 1985*

Rhithrogena hercegovina sp.n.

 

Kluge 2004

 

in Rhithrogena/fg4

 

 

 

Rhithrogena hercegovina

 

 

Rhithrogena hercegovina

 

 

in Rhithrogena/fg4