EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

golanicus Samocha [Ecdyonurus] nomen nudum

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Samocha 1972 

 

Ecdyonurus golanicus nomen nudum  

Sartori 1992

 

nomen nudum

syn. Electrogena galileae syn.n.

 

Kluge 2004

 

in Ecdyonurus/fg1-Atopopus/fg1-Electrogena/g(1)

 

 

nomen nudum

syn. galileae [Ecdyonurus]

in Ecdyonurus/fg1-Atopopus/fg1-Electrogena/g(1)