EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

freitagi Kaltenbach & Gattolliat (in Kaltenbach & Garces & Gattolliat) 2020 [Procerobaetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Kaltenbach & Garces & Gattolliat 2020 Philippines Procerobaetis freitagi Kaltenbach & Gattolliat sp.n.

 

    Procerobaetis freitagi

 

 

in Procerobaetis/g(1)