EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 

formosanus Ulmer 1912 [Chirotonetes]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Ulmer 1912*

 

Chirotonetes formosanus sp.n.

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Chirotonetes formosanus

 

Ueno 1931*

Formosa

Isonychia formosana comb.n.

 

Imanishi 1933

 

Isonychia formosana

 

Kondratieff & Voshell 1983

 

Isonychia (Isonychia) formosana

in gr. bicolor

 

Gui 1985*

ref.

Isonychia formosana

 

Kang & Yang 1994*

Isonychia formosana

 

You & Gui 1995*

Isonychia formosana

 

Kluge 2004

 

in Isonychia/fg2

 

Tungpairojwong & Boonsoong 2011

 

Isonychia formosana

 

Sartori & Kubiak & Rajaei 2016

typi

Isonychia formosana

 

Vasanth & Selvakumar & Subramanian & Babu & Sivaramakrishnan 2019

Isonychia formosana

 

Muthukatturaja & Balasubramanian & Rathikumar & Sivaramakrishnan 2021   Isonychia formosana

 

 

 

Isonychia formosana

 

 

in Isonychia/fg2