EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

excrucians Walsh 1862 [Ephemerella]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Walsh 1862*

 
Illinois

Ephemerella excrucians gen.sp.n.

 

Hagen in Walsh 1863:167-272*

 

Ephemerella excrucians

 

Eaton 1868:82-91*

 

Ephemerella excrucians

typus nominis Ephemerella

= Ephemerella invaria syn.n.

Eaton 1871*

 

syn. Ephemerella invaria syn.n.

 

Eaton 1883-1888

Ephemerella excrucians

= Ephemerella invaria: Eaton 1871 (partim)

Banks 1892

 

Ephemerella excrucians

 

Needham & Betten 1901*

Ephemerella excrucians

 

Needham 1905*

Ephemerella excrucians

! Needham & Traver & Hsu 1935

Needham 1907

 

Ephemerella excrucians

 

Banks 1907:1-53

ref.

Ephemerella excrucians

 

Morgan 1913

Ephemerella excrucians

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Ephemerella excrucians

 

Lestage 1925:227-302

Ephemerella excrucians

 

McDunnough 1925:168-192*

Ephemerella excrucians

 

Ide 1930

 

Ephemerella excrucians

 

McDunnough 1931*

 

Ephemerella excrucians

in sect. I (typical)

 

Traver 1932:85-161*

syst.pos.

Ephemerella excrucians

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Ephemerella excrucians

in gr. invaria

sensu Needham 1905 
= Ehemerella needhami

Leonard 1949

Ephemerella excrucians

 

Burks 1953

Ephemerella excrucians

= Ephemerella semiflava syn.n.

Edmunds & Allen 1957*

-

Ephemerella excrucians

= semiflava

Edmunds 1959

 

Ephemerella (Ephemerella) excrucians

non in Chitonophora

 

Allen & Edmunds 1965*

Ephemerella excrucians

 

Coleman & Hynes 1970

 

Ephemerella excrucians

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Ephemerella (Ephemerella) excrucians

 

Faulkner & Tarter 1977*

W.Virginia

Ephemerella excrucians

 

Harper & Harper 1981

Canada

Ephemerella excrucians

 

Hall 1985

Ohio

Ephemerella excrucians

 

Sweeney & Fink & Vannote 1987

var.protein

Ephemerella excrucians

 

Jacobus & McCafferty 2001:47-80*

New York

Ephemerella excrucians

 

McCafferty 2001

 

Ephemerella excrucians

= Ephemerella ora syn.n.

Jacobus & McCafferty 2003:174-193*

lectotyp.design.

Ephemerella excrucians

= Ephemerella inermis syn.n.

= Ephemerella semiflava  

= Ephemerella argo syn.n.

= Ephemerella ora

= Ephemerella crenula syn.n.

= Ephemerella lacustris syn.n.

= Ephemerella rossi syn.n.

= Ephemerella rama syn.n.

Pescador & Richard 2004

Ephemerella excrucians

 

Kluge 2004

Fig.mx

in pm.Ephemerella/fg5

= semiflava [Ephemerella]

McCafferty & Webb 2006

Alabama

Ephemerella excrucians

 

Chandler & Whitmore & Burian & Burger 2006

Ephemerella excrucians

 

McCafferty 2007:4-8

Yellowstone

Ephemerella excrucians

 

Parker & Flint & Jacobus 
& Kondratieff & McCafferty & Morse 2007

Gr.SmokyMt.NP

Ephemerella excrucians

 

Jacobus & McCafferty 2008:185-274

#

Ephemerella (Ephemerella) excrucians

= Ephemerella inermis

= Ephemerella semiflava

= Ephemerella argo

= Ephemerella ora

= Ephemerella crenula

= Ephemerella lacustris

= Ephemerella rossi

= Ephemerella rama

Morse & McCafferty & Stark & Jacobus 2017

s-e.USA

Ephemerella excrucians

 

 

 

Ephemerella excrucians

 

in pm.Ephemerella/fg5

= inermis [Ephemerella]

= semiflava [Ephemerella]

= argo [Ephemerella]

= ora [Ephemerella]

= crenula [Ephemerella]

= lacustris [Ephemerella]

= rossi [Ephemerella]

= rama [Ephemerella]

 

typus