EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

delantala Mayo 1952 [Ephemerella

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Mayo 1952:93-103*

California

Ephemerella delantala sp.n.

 

Allen & Edmunds 1956*

Oregon 

Ephemerella delantala

 

Day 1956*

Ephemerella delantala

in gr. simplex

 

Edmunds 1959

 

Ephemerella (Attenuatella) delantala

 

Allen & Edmunds 1961

Ephemerella (Attenuatella) delantala

 

Edmunds 1971

 

Ephemerella (Attenella) delantala

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib.

Ephemerella (Attenella) delantala

 

Allen 1980

 

Attenella delantala comb.n.

 

Kluge 2004

 

in Ephemerella/fg2-Timpanoga/fg1-Attenella/fg(1)

 

 

 

Ephemerella delantala

 

 

 

Ephemerella (Attenuatella) delantala

 

 

 

Ephemerella (Attenella) delantala

 

 

 

Attenella delantala

 

 

in Ephemerella/fg2-Timpanoga/fg1-Attenella/fg(1)