EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

cyrneus Thomas & Gazagnes 1984 [Baetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Thomas & Gazagnes 1984

Corse

Baetis cyrneus sp.n.

in gr. alpinus

 

Belfiore & Thomas 1987*

Baetis cyrneus

 

Belfiore & Gaino 1988*

Sardinia

Baetis cyrneus

 

Thomas & Dia 2000*

 

Baetis (Patites) cyrneus

 

Righetti & Thomas 2001

Baetis cyrneus

in gr. alpinus

 

Jacob 2003:Lauterbornia

 

Baetis cyrneus

 

Cardoni & Tenchini & Ficulle & Piredda & Simeone & Belfiore 2015

DNA

Baetis cyrneus

 

Gattolliat & Cavallo & Vuataz & Sartori 2015

DNA

Baetis cyrneus

 

 

 

Baetis cyrneus

 

 

in Baetis/fg9-Patites/g(1)