EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

cumulus Imanishi 1939 [Epeorus curvatulus]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Imanishi 1939

.... Japan

Epeorus curvatulus f. cumulus f.n.

 

Imanishi 1941

Epeorus curvatulus cumulus

 

Takemon 1990

Kyoto

Epeorus (Epeorus) curvatulus cumulus

 

Ishiwata 2000*

Epeorus curvatulus cumulus

 

Ishiwata 2001*

 

Epeorus cumulus stat.n.

 

Kluge 2004

 

in Epeorus/fg3 INC.SED.

 

Ishiwata & Fujitani & Shimura 2013

Epeorus cumulus

 

 

 

Epeorus cumulus

 

 

 

Epeorus curvatulus f. cumulus

 

 

in Epeorus/fg3 INC.SED.