EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

costalis Matsumura 1931 [Chimura]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Matsumura 1931*

Japan

Chimura costalis sp.n.

 

Matsumura 1932

 

Chimura costalis

 

Imanishi 1933

Ameletus costalis

 

Katayama 1939

chromosoms

Ameletus costalis

 

Imanishi 1940

 

Ameletus costalis

 

Imanishi 1941

Ameletus costalis

 

Uéno 1950

Ameletus costalis

 

Gose 1962

Ameletus costalis

 

Ikonographia... 1965

 

Ameletus costalis

 

Gose 1970*

Ameletus costalis

 

Sinitshenkova & Tshernova 1976*


Far-East.Russia

Ameletus costalis

= Ameletus sapporensis: Imanishi 1932

! Tiunova 2013

Kiauta & Mol 1977

chromosoms

Ameletus costalis

 

Sinitshenkova 1977*

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Gose 1979*

Ameletus costalis

= Ameletus sapporensis

Sinitshenkova 1981*

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Okazaki 1984

Ameletus costalis

 

Bae 1985*

 

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Gose 1985

Ameletus costalis

 

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986

distrib.

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Tiunova 1986

 

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Kobayashi 1986

Ameletus costalis 

 

Yoon & Bae 1988

 

Ameletus costalis 

! Tiunova 2013

Takemon 1990

 

Ameletus costalis 

 

Tiunova 1993

Ameletus costalis 

! Tiunova 2013

Bae & Yoon & Chun 1994

Korea

Ameletus costalis 

! Tiunova 2013

Tiunova 1995:51-56.

Kunashir

Ameletus costalis

 

Bae & Soldan 1997*

N.Korea

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Bae & Yoon 1997*

Korea

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Park & Park & Kim & Bae 1997

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Bae & Lee 2001*

Korea:rare

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Ishiwata 2001

 

Ameletus costalis 

≠ Ameletus sapporensis

Quan & Bae & 
Jung & Lee 2002

n-e.China

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Kluge 2004

 

in Ameletus/fg2

 

Tiunova & Potikha 2005

Far-East.Russia

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Takemon & Yamamoto & 
Nakshima & Tanida & 
Kishi & Kato 2006*

DNA

Ameletus costalis

 

Tiunova 2006

 

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Tiunova 2007

 

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Kluge 2007

Ameletus costalis

= Ameletus longulus syn.n.

= Ameletus sapporensis: Imanishi 1932
(non Matsumura 1904)

! Tiunova 2013

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Ameletus costalis

! Tiunova 2013

Tiunova 2013

Ameletus costalis

≠ Ameletus longulus

sensu:
Sinitshenkova & Tshernova 1976,
Sinitshenkova 1977,
Tshernova & al. 1986,
Tiunova & Potikha 2005,
Tiunova 2006,
Tiunova 2007,
Kluge 2007,
Tiunova 2009
& al. continental reports
= Ameletus longulus

 

 

Ameletus costalis

 

in Ameletus/fg2