EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

claudiae Edmunds 1945 [Callibaetis] nomen nudum

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Edmunds 1945

ovoviviparous

Callibaetis claudiae Edmunds (in litt.)

 

Edmunds 1954

 

nomen nudum

syn. Callibaetis nigritus syn.n.

 

 

 

Callibaetis claudiae 

 

 

nomen nudum, syn. hageni [Callibaetis]

in Callibaetis/fg3