EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

brocha Kang & Yang 1995 [Eburella]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Kang & Yang 1995*

 
Taiwan

Eburella brocha gen.sp.n.

typus nominis Eburella

 

Sartori 2004

 

Kangella brocha nom.comb.n.

typus nominis Kangella

 

Kluge 2004

 

in Ephemerella/fg3-Torleya/g1-Uracanthella/g1

 

Jacobus & McCafferty & Sites 2005

Thailand

Kangella brocha

 

Shieh & Hsu & Wang & Yang 2007

Eburella brocha

 

Jacobus & McCafferty 2008:185-274

#

Teloganopsis brocha comb.n.

 

Ubero-Pascal & Sartori 2009:XII.Conf.Eph.

Teloganopsis brocha

 

Ogden & Osborne& 
Jacobus & Whiting 2009*

DNA 
phylog.

Kangella brocha

 

 

 

Uracanthella brocha

 

 

 

Teloganopsis brocha

 

 

 

Kangella brocha

 

 

in Ephemerella/fg3-Torleya/g1-Uracanthella/g1