EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

  borealis Eaton 1871 [Heptagenia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Eaton 1871*

Finmark

Heptagenia borealis sp.n.

 

Palmen 1884

anatom.

Heptagenia borealis

 

Eaton 1883-1888

 

Rhithrogena borealis comb.n.

 

Esben-Petersen 1908

Norvegia

Rhithrogena borealis

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Rhithrogena borealis

 

Bengtsson 1930

Norvegia

Rhithrogena borealis

 

Brekke 1938*

 

Metretopus borealis comb.n.

= Metretopus norvegicus syn.n.

Tiensuu 1939

 

Metretopus borealis

 

Demoulin 1951*

 

Metretopus borealis

Metretopus alter

Kimmins 1960

typus

Metretopus borealis

 

Illes 1967

distr.

Metretopus borealis

 

Jensen 1969

Denmark

Metretopus borealis

 

Levanidova 1972

Kamchatka

Metretopus borealis

 

Dahlby 1973

 

Metretopus borealis

= Metretopus norvegicus

Koss & Edmunds 1974

Metretopus borealis

 

Scudder 1975*

Brit.Columbia

Metretopus borealis

 

Edmunds & Jensen & Berner 1976

N.America 

130

297,372

Metretopus borealis

= Metretopus norvegicus

Lehmkuhl 1976:70-81

Saskatchewan

Metretopus borealis

 

Kazlauskas 1977

Metretopus borealis

 

Illies 1978

distr.

Metretopus borealis

 

Berner 1978

Metretopus borealis

! McCafferty 1994

Kluge 1980

n.Siberia

Metretopus borealis

 

Barton 1980

Metretopus borealis

 

Zasypkina 1980

bass.Kolyma

Metretopus borealis

 

Mingo & Gibbs 1980

Maine

Metretopus borealis

 

Harper & Harper 1981

Canada

Metretopus borealis

 

Soldan 1981

n.Finland

Metretopus borealis

 

Savolainen & Saaristo 1981

Finland

Metretopus borealis

 

Spuris 1982

Latvia

Metretopus borealis

 

Savolainen 1984*

Metretopus borealis

 

Savolainen & Saaristo 1984*

Finland

Metretopus borealis

 

Flannagan & Flannagan 1984

Canada

Metretopus borealis

 

Novikova 1984

n.Urals

Metretopus borealis

 

McCafferty 1985

Alaska

Metretopus borealis

 

Tiunova 1986

 

Metretopus borealis

 

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986

distrib.

Metretopus borealis

 

Svensson 1986*

Sweden

Metretopus borealis

 

Savolainen & Pulkkinen 1987*

Metretopus borealis

 

Burian & Gibbs 1991

USA:Maine

Metretopus borealis

 

Söderström 1991

Metretopus borealis

 

Engblom & Lindell & 
Nilsson & Savolainen 1993

Metretopus borealis

 

McCafferty 1994

 

Metretopus borealis

sensu Berner 1978
= Metretopus alter

Burian & Blackburn & 
Juentes-Molack 1995

Maine

Metretopus borealis

 

Kluge & Studemann & 
Landolt & Gonser 1995

Metretopus borealis

 

Kluge 1996:76-80

Russia

Metretopus borealis

 

Novikova & Kluge 1997:VIII.Conf.Eph.

W.Siberia

Metretopus borealis

 

Kluge 1997:176-220

 

Metretopus borealis

 

Bae & Andriakovics 1997

N.Korea

Metretopus borealis

 

Bae & Soldan 1997*

N.Korea

Metretopus borealis

 

Bae & Yoon 1997*

Korea

Metretopus borealis

 

Kluge 1997

Metretopus borealis

 

Bae & Lee 2001*

Korea:rare

Metretopus borealis

 

Randolf & McCafferty 2001*

N-W.America

Metretopus borealis

 

Kocharina & Khamenkova 2003

Magadan.ob.

Metretopus borealis

 

Arefina & Ivanov & Kocharina &
Lafer & Makarchenko & Teslenko
& Tiunova & Khamenkova 2003

Magadan.ob.

Metretopus borealis

 

Loskutova 2004

Polar Urals

Metretopus borealis

 

Kluge 2004

Fig.-leg

Fig.

in Metretopus/fg2

= norvegicus [Metretopus]

Takemon & Yamamoto & 
Nakshima & Tanida & 
Kishi & Kato 2006*

DNA

Metretopus borealis

 

Tiunova 2008:172-188

Amur.prov.

Metretopus borealis

 

Tiunova & Teslenko & Reznik 2009

Yakutia

Metretopus borealis

Savolainen 2009

Finland

Metretopus borealis

 

Soldan & Enktaivan & 
Godunko 2009:XII.Conf.Eph.

Mongolia

Metretopus borealis

 

Tiunova 2009:XII.Conf.Eph.

Far-East.Russia

Metretopus borealis

 

Kluge 2009:109-134

Mongolia

in Metretopus/fg2

= Metretopus norvegicus

Zhou & Jacobus & DeWalt & 
Adamowicz & Hebert 2010

DNA barcode

Metretopus borealis

 

Tiunova & Bazova 2010

r.Selenga

Metretopus borealis

 

 

 

Metretopus borealis

 

 

Metretopus borealis

 

--/

in Metretopus/fg2

= norvegicus [Metretopus]