EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

baroukianus Thomas & Dia 1984 [Baetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Thomas & Dia 1984*

Lebanon

Baetis baroukianus sp.n.

 

Thomas & Dia 2000*

Baetis (Patites) baroukianus 

typus nominis Patites

 

Godunko & Soldán & Staniczek 2017

Baetis (Baetis) baroukianus

gr. alpinus

 

 

 

Baetis (Patites) baroukianus

 

 

in Baetofemorata-Patites/g(1)