EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

atawallpa Lima & Molineri & Vieira & Pinheiro & Salles 2019 [Brasiliocaenis]
NOMEN NUDUM

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Lima & Molineri & Vieira & Pinheiro & Salles 2019 Brazil Brasiliocaenis atawallpa sp.n.

 

    Brasiliocaenis atawallpa

 

 

NOMEN NUDUM

in Caenis/f5=g3-Brasiliocaenis/g(1)