EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

atagosana Imanishi 1937 [Ephemerella]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Imanishi 1937

Japan

Ephemerella atagosana sp.n.

 

Edmunds 1959

 

Ephemerella (sungen.?) atagosana

 

Gose 1979-1981(1980)*

Ephemerella (Cincticostella) atagosana

 

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986*

distrib.

Ephemerella (Ephemerella) atagosana

= dentata syn.n.

Ishiwata 1987

 

Cincticostella atagosana comb.n.

 

Ishiwata 1993*

ref.

Ephemerella (Ephemerella) atagosana

= Ephemerella dentata

Ishiwata 2001*

 

Ephemerella atagosana

= Ephemerella dentata

= Ephemerella denticula syn.n.

= Ephemerella keijoensis syn.n.

Kluge 2004

 

in pm.Ephemerella/fg5

= dentata [Ephemerella]

= denticula [Ephemerella]

= keijoensis [Ephemerella]

Jacobus & McCafferty 2008:185-274

#

Ephemerella (Hosoba) atagosana

typus nominis Hosoba

= Ephemerella dentata

= Ephemerella denticula

= Ephemerella keijoensis

Ogden & Osborne& 
Jacobus & Whiting 2009*

DNA 
phylog.

Ephemerella atagosana

Kluge 2009:109-134

E.Siberia

in pm.Ephemerella/fg5

= Ephemerella dentata

Potikha 2015

Far-East.Russia

Ephemerella (Hosoba) atagosana

 

 

 

Ephemerella atagosana

 

 

in pm.Ephemerella/fg5

= dentata [Ephemerella]

= denticula [Ephemerella]

= keijoensis [Ephemerella]