EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

amnicus Eaton 1871 [Baetis]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Eaton 1871*

Barberine

Baetis amnicus sp.n.

 

Eaton 1883-1888

 

syn. Baetis alpinus syn.n. 

 

Kimmins 1960

lectotyp.d.

syn. Baetis alpinus  

 

Müller-Liebenau 1969

 

syn. Baetis alpinus  

 

Kimmins 1971

typus

-

 

 

syn. alpina [Cloe]

in Baetofemorata-Patites/g(1)