EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

americana Banks 1903 [Habrophlebia]

sources:

subjects:

valid names:

invalid synonyms:

Banks 1903*

Habrophlebia americana sp.n.

 

Berry 1903

Habrophlebia americana  

 

Banks 1907:1-53

ref.

Habrophlebia americana

 

Ulmer 1919(1920)

 

Habrophlebiodes americana gen.sp.n.

typus nominis Habrophlebiodes

 

Ulmer 1920:97-144*

-

Habrophlebiodes americana

?= Habrophlebiodes Betteni

McDunnough 1925

 

Habrophlebiodes americana

= Choroterpes betteni syn.n.

Ide 1930

Ontario

Habrophlebiodes americana

 

Traver 1932:85-161*

Habrophlebiodes americana

 

Needham & Traver & Hsu 1935

Habrophlebiodes americana

Habrophlebiodes betteni

Traver 1937

 

Habrophlebiodes americana

Habrophlebiodes betteni

Wright & Berner 1949

 

Habrophlebiodes americana

 

Burks 1953

Habrophlebiodes americana

= Habrophlebiodes betteni

Pugh 1956

 

Habrophlebiodes americana

 

Edmunds & Allen 1957*

-

Habrophlebiodes americana

= betteni

Koss 1968

Habrophlebiodes americana

 

Berner 1975

 

Habrophlebiodes americana

= Habrophlebiodes betteni

Edmunds & Jensen & Berner 1976

distrib. 

148,155

304

Habrophlebiodes americana

 

Berner 1977

distrib.

Habrophlebiodes americana

 

Kondratieff & Foster 1977*

Tennessee

Habrophlebiodes americana

 

McCafferty & Provonsha 1978

Arkansas

Habrophlebiodes americana

 

Harper & Harper 1984

Habrophlebiodes americana

 

Hall 1985

Ohio

Habrophlebiodes americana

 

Kondratieff & Harris 1986

Alabama

Habrophlebiodes americana

 

Morse & Hamilton & Hoffman 1989

Carolina

Habrophlebiodes americana

 

Burian & Gibbs 1991

Maine

Habrophlebiodes americana

 

Sarver & Kondratieff 1997

Missouri

Habrophlebiodes americana

 

Pescador & Lenat & Hubbard 1999*

Carolina

Habrophlebiodes americana

 

Jacobus & McCafferty 2001:47-80*

New York

Habrophlebiodes americana

 

Chandler & Whitmore & Burian & Burger 2006

Habrophlebiodes americana

 

Parker & Flint & Jacobus & Kondratieff & McCafferty & Morse 2007

Gr.SmokyMt.NP

Habrophlebiodes americana

 

O'Donnell & Jockusch 2008*

DNA

Habrophlebiodes americana

 

Morse & McCafferty & Stark & Jacobus 2017

s-e.USA

Habrophlebiodes americana

 

 

 

Habrophlebiodes americana

 

 

in Habrophlebiodes/g2