EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Zephlebia/g 

f: -

g: Zephlebia Penniket 1961: 8, typus Atalophlebia versicolor Eaton 1899 (design. orig.)


genus Zephlebia

subgenus Zephlebia

taxa subordinated

binomina

Zephlebia spp.


Zephlebia/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

Zephlebia/g1

 

... Atalophlebolinguata

 

 

 

 

 

 

 


informal taxa

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Savage 1987*

 

Zephlebia-lineage

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

Demoulinellus

et al.

 

 

 

 

 

 


genus Zephlebia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Penniket 1961*

Zephlebia gen.n.

 

Leptophlebiidae

subg.Zephlebia

subg.Neozephlebia

Tsui & Peters 1975

 

Zephlebia

 

Leptophlebiidae

 

Petrs 1980:III.Conf.Eph.*

 

[Zephlebia]

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae subfam.n.

 

Towns & Petrs 1980:III.Conf.Eph.*

phylog.

Zephlebia

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Towns 1983*

Zephlebia

 

 

subg.Zephlebia

subg.Terama

Landa & Soldan 1985

 

 

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Savage 1987*

 

Zephlebia

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

Zephlebia-lineage

 

Towns & Peters 1996

Zephlebia

= Terama syn.n.

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

 

 

Zephlebia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


subgenus Zephlebia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Penniket 1961*

subgen. Zephlebia subgen.n.

 

Zephlebia

 

Towns 1983*

subgen. Zephlebia

 

Zephlebia

 

 

 

subgen. Zephlebia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


taxa subordinated to Zephlebia/fg1 & Zephlebia

 Demoulinellus/g [g:1982]

 Neozephlebia/g [g:1961]

 Terama/g [g:1983]


binomina:

Zephlebia

borealis Phillips 1930 [Atalophlebia]  

cruentata Hudson 1904 [Atalophlebia] typus nominis Acanthophlebia

dentata Eaton 1871 [Leptophlebia]

inconspicua Towns 1983 [Zephlebia]

nebulosa Towns & Peters 1996 [Zephlebia]

nodularis Eaton 1871 [Leptophlebia] ~ Neozephlebia

pirongia Towns & Peters 1996 [Zephlebia]

planulata Towns 1983 [Zephlebia (Zephlebia)] typus nominis Austronella

scita Walker 1853 [Baetis] typus nominis Neozephlebia

spectabilis Towns 1983 [Zephlebia]

tuberculata Towns & Peters 1996 [Zephlebia]

versicolor Eaton 1899 [Atalophlebia] typus nominis Zephlebia


Zephlebia spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Penniket 1961*

Zephlebia sp.n.X

 

 

-"-

Zephlebia sp.n.Y

 

 

Towns 1978

 

Zephlebia sp.A

 

abditus [Isothraulus

-"-

 

Zephlebia sp.B

 

inconspicua [Zephlebia

-"-

 

Zephlebia sp.C

 

 

Towns 1979

 

Zephlebia sp.

 

spectabilis [Zephlebia

Towns 1981

 

Zephlebia sp.

 

spectabilis [Zephlebia

Towns 1987

Zephlebia sp.A

 

nebulosa [Zephlebia

-"-

Zephlebia sp.B

 

 

-"-

Zephlebia sp.C

 

 

O'Donnell & Jockusch 2008*

DNA

Zephlebia sp.1