EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Tumungula/g 

f: -

g: Rhithrogena subgen. Tumungula Zhou & Peters 2004: 898, typus Rhithrogena (Tumungula) unica Zhou & Peters 2004 (design. orig.)


Tumungula/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

Tumungula/g(1) = Tumungula

 

Rhithrogena/fg3-Epeiron/g1

 

 

 

 

 

 

 


subgenus Tumungula

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Zhou & Peters 2004: 898*

subgen. Tumungula subgn.n.

 

Rhithrogena

 

Kluge 2004: 195

 

subgen. Tumungula (in litt.)

 

Rhithrogena/fg3-Epeiron/g1

 

Webb & McCafferty 2008

 

syn. Rhithrogena syn.n.

 

 

 

 

 

subgen. Tumungula

 

 

 

 

Tumungula/g(1)

 

Rhithrogena/fg3-Epeiron/g1

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Tumungula & Epeiron (Tumungula) & Rhithrogena (Tumungula)

siamensis Braasch & Boonsoong 2009 [Rhithrogena (Tumungula)]

unica Zhou & Peters 2004 [Rhithrogena (Tumungula)] typus nominis Tumungula


Tumungula spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.