EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Perissophlebiodes/g 

f: -

g: Perissophlebiodes Savage 1983: 204, typus Perissophlebia flinti Savage 1982 (design. orig.)


Perissophlebiodes/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Atalophlebolinguata

 

 

 

 

 

 

 


informal taxa:

sources:

subjects:

actual name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

valid names:
Salles & Boldrini 2019   Perissophlebiodes lineage   Hermanellonota

Poranga

Bessierus

Perissophlebiodes

 
             
             
             

genus Perissophlebiodes

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Savage 1983*

Perissophlebiodes nom.n.

= Perissophlebia Savage 1982 nom.praeocc.
(non Tillyard 1918)

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Landa & Soldan 1985

 

Perissophlebiodes

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Savage 1987*

geogr.

Perissophlebiodes

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Dominguez & Hubbard 
& Peters 1992*

Perissophlebioides

 

Leptophlebiidae

 

Domínguez & Hubbard & Pescador & Molineri 2001

Perissophlebioides

 

 

 

Dominguez & Molineri 
& Pescador & Hubbard 
& Nieto 2006

Perissophlebiodes

 

Leptophlebiidae

 

Dominguez 2009:XII.Conf.Eph.

#

Perissophlebioides

 

Leptophlebiidae

 

Nascimento & Barcelos-Silva & Salles 2011

Perissophlebiodes

 

Leptophlebiidae

 

Salles & Boldrini 2019

 

Perissophlebiodes

 

Hermanellonota-Perissophlebiodes lineage

 

Domínguez & Abdala 2019

bulla

Perissophlebiodes

 

 

 

 

 

Perissophlebiodes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Perissophlebiodes

flinti Savage 1982 [Perissophlebia]   typus nominis Perissophlebiodes


Perissophlebiodes spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.