EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

 Palaeoanthus/fg 

f: Palaeoanthidae Kluge 1993b: 44

g: Palaeoanthus Kluge 1993b: 44, typus P. orthostylus Kluge 1993 (design. orig.)


familia Palaeoanthidae

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 1993:35-49: 44

Palaeoanthidae fam.n.

 

Ephemeroidea

Palaeoanthus

Kluge 2004

 

in Fimbriatotergaliae INC.SED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


genus Palaeoanthus

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 1993:35-49: 44

Palaeoanthus gen.n.

 

Palaeoanthidae

 

McCafferty 2004:84-92*

 

Paleoanthus

 

Australiphemeridae

 

Kluge 2004

 

in Fimbriatotergaliae INC.SED.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Palaeoanthus

minutus Kluge 1993 [Palaeoanthus]

orthostylus Kluge 1993 [Palaeoanthus]  typus nominis Palaeoanthus


Palaeoanthus  spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.