EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Oboriphlebia/fg 

f: Oboriphlebiidae Hubbard & Kukalova-Peck 1980: 29

g: Oboriphlebia Hubbard & Kukalova-Peck 1980: 29, typus Kukalova moravica Demoulin 1970 (design. orig.)


familia Oboriphlebiidae

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Hubbard & Kukalova-Peck 1980: 29

Oboriphlebiidae fam.n.

 

 

Oboriphlebia

Landa & Soldan 1985

 

Oborophlebiidae

 

Protereismatoidea

 

Hubbard 1987

 

Oboriphlebiidae

 

Protereismatoidea

 

Kluge 1989

 

syn. Protereismatidae syn.n.

 

 

 

Carpenter 1992*

Oboriphlebiidae

 

Ephemeroptera

Oboriphlebia

Kluge 2004 

 

in pm.Permoplectoptera

 

 

 

 

 

Oboriphlebiidae

 

 

 

 

 

in pm.Permoplectoptera

 

 

 

 

 

 

 

 

 


genus Oboriphlebia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Hubbard & Kukalova-Peck 1980: 29

Oboriphlebia gen.n.

 

Oboriphlebiidae

 

Carpenter 1992*

 

Oboriphlebia  

 

Oboriphlebiidae

 

Kluge 2004 

 

in pm.Permoplectoptera

 

 

 

 

 

Oboriphlebia

 

 

 

 

 

in pm.Permoplectoptera

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Oboriphlebia

moravica Demoulin 1970 [Kukalova] typus nominis Oboriphlebia

quarta Hubbard & Kukalova-Peck 1980 [Oboriphlebia]

quinta Hubbard & Kukalova-Peck 1980 [Oboriphlebia]

tertia Hubbard & Kukalova-Peck 1980 [Oboriphlebia]


Oboriphlebia spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.