EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Notacanthurus/fg 

f: Notacanthurini Wang & McCafferty 2004: 44; 

g: Notacanthurus Tshernova 1974: 812, typus Ecdyonurus zhiltzovae Tshernova 1972 (design. orig.)


Notacanthurini

genus Notacanthurus

subgenus Notacanthurus

taxa subordinated

binomina

Notacanthurus spp.


Notacanthurus/fg1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2004: 183

 

Notacanthurus/fg(1) = Notacanthurus

 

Atopopus/fg1

 

 

 

 

 

 

 

 

Notacanthurus/fg(1) = Notacanthurus

 

 

 

 

 

 

 

 

 


tribus Notacanthurini

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Wang & McCafferty 2004: 44

 

Notacanthurini tribus n.

 

Ecdyonurinae

Notacanthurus

Electrogena

 

 

Notacanthurini

 

 

 

 

Notacanthurus/fg(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


genus Notacanthurus

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Tshernova 1974: 812

 

Notacanthurus gen.n.

 

Heptageniidae

 

Tomka & Zurwerra 1985

Notacanthurus

 

Heptageniidae-Heptageniinae

 

Tshernova & Kluge & 
Sinitshenkova & Belov 1986

 

syn. Ecdyonurus syn.n.

 

 

 

Kluge 1988

 

syn. Ecdyonurus

 

 

 

Braasch 1990

 

Notacanthurus

 

Heptageninae-Ecdyonurini

 

Wang & McCafferty 2004: 44

 

Notacanthurus

 

Ecdyonurinae-Notacanthurini tribus n.

 

Webb & McCafferty 2008

Notacanthurus

 

Ecdyonurinae

 

Braasch & Boonsoong 2009*

Notacanthurus

 

 

 

 

 

Notacanthurus

 

 

 

 

Notacanthurus/fg(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


subgenus Notacanthurus

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 1997:176-220

 

subgen. Notacanthurus

 

Ecdyonurus

 

 

 

subgen. Notacanthurus

 

 

 

 

Notacanthurus/fg(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


taxa subordinated to Notacanthurus/fg1 & Notacanthurini & Notacanthurus

 Electrogena/g [g:1985]


binomina:

Notacanthurus & Ecdyonurus (Notacanthurus)

baei Braasch & Boonsoong 2009 [Notacanthurus]

baekdu Bae 1997 [Ecdyonurus]

cristatus Braasch 1980 [Ecdyonurus]

dracon Kluge 1983 [Ecdyonurus]

edentatus Braasch 1986 [Notacanthurus]

islamabadicus Ali 1967 [Ecdyonurus]

ladakhensis Braasch 1986 [Notacanthurus]

lamellosus Zhou (in Zhang & Zhang & Han & Zhou) 2020 [Notacanthurus]

maculatus Zhou (in Zhang & Zhang & Han & Zhou) 2020 [Notacanthurus]

pange Vasanth & Selvakumar & Subramanian (in Vasanth & Selvakumar & Subramanian & Sivaramakrishnan & Sinha) 2020 [Notacanthurus]

zhiltzovae Tshernova 1972 [Ecdyonurus]   typus nominis Notacanthurus


Notacanthurus spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Kluge 2004

-- Tajikistan

Notacanthurus/g1 sp.H2

 

 

-"-

-- Kyrgyzstan

Notacanthurus/g1 sp.H3

 

 

 

 

Notacanthurus sp.