EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Nesophlebia/g 

f: -

g: Nesophlebia Peters & Edmunds 1964: 248, typus N. adusta Peters & Edmunds 1964 (design. orig.)


Nesophlebia/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Atalophlebolinguata

 

 

 

 

 

 

 


genus Nesophlebia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Peters & Edmunds 1964: 248*

Nesophlebia gen.n.

 

Leptophlebiidae

 

Peters 1980

 

[Nesophlebia]  

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae subfam.n.

 

Peters & Edmunds 1984:IV.Conf.Eph.

Nesophlebia  

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Landa & Soldan 1985

 

Nesophlebia  

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

 

 

Nesophlebia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Nesophlebia

adusta Peters & Edmunds 1964 [Nesophlebia] typus nominis Nesophlebia


Nesophlebia spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.