EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Neozephlebia/g 

f: -

g: Zephlebia subgen. Neozephlebia Penniket 1961: 9, typus Baetis scita Walker 1853 (design. orig.)


Neozephlebia/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Atalophlebolinguata

 

 

 

 

 

 

 


genus Neozephlebia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Towns 1983*

Neozephlebia stat.n.

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Peters & Edmunds 1984:IV.Conf.Eph.

Neozephlebia

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Towns & Peters 1996*

Neozephlebia

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

 

 

Neozephlebia

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


subgenus Neozephlebia

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Penniket 1961*

subgen. Neozephlebia subgen.n.

 

Zephlebia 

 

Tsui & Peters 1975

 

subgen. Neozephlebia

 

Zephlebia

 

Towns & Peters 1980*

phylog.

subgen. Neozephlebia

 

Zephlebia

 

Pescador  & Peters 1980: III.Conf.Eph.

phylog. 

subgen. Neozephlebia

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

formally Zephlebia 

Atalonella-lineage

 

 

 

subgen. Neozephlebia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Neozephlebia & Zephlebia (Neozephlebia)

nodularis Eaton 1871 [Leptophlebia]  

scita Walker 1853 [Baetis] typus nominis Neozephlebia


Neozephlebia spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.