EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Madecocercus/fg 

f: Madecocercinae McCafferty & Wang 2000

g: Madecocercus Malzacher 1995: 2, typus M. tauroides Malzacher 1995 (design. orig.)


Madecocercinae

genus Madecocercus

taxa subordinated

binomina

Madecocercus spp.


Madecocercus/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2004: 286

Madecocercus/fg(1) = Madecocercus

= Provonshaka

Madecocercinae

Caenis/f3=g1

 

 

 

Madecocercus/fg(1)

 

 

 

 

Madecocercus/fg(1) = Madecocercus

 

Caenis/f3=g1

 

 

 

 

 

 

 


subfamilia Madecocercinae

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

McCafferty & Wang 2000: 33

Madecocercinae subfam.n.

 

Caenidae

Madecocercus

Afrocercus

Jacobus & McCafferty 2006:81-90

 

Madecocercinae

 

Caenidae

 

Malzacher & Staniczek 2006

Madecocercinae

 

Caenidae

Madecocercus

Afrocercus

Tigrocercus

 

 

Madecocercinae

 

 

 

 

Madecocercus/fg(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


genus Madecocercus

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Malzacher 1995: 2

Madecocercus gen.n.

 

Caenidae-Brachycercinae

 

Malzacher 1997:VIII.Conf.Eph.

 

Madecocercus

 

Caenidae-Brachycercinae

 

McCafferty & Wang 2000*

 

Madecocercus

= Provonshaka syn.n.

Madecocercinae

 

Malzacher & Staniczek 2006

Madecocercus

 

Madecocercinae

 

Elouard & Gattolliat & Sartori 2003*

 

Madecocercus

 

 

 

 

 

Madecocercus

 

 

 

 

Madecocercus/fg(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


taxa subordinated to Madecocercus/fg1 & Madecocercini & Madecocercus

Afrocercus/g [g:1987]  

Provonshaka/g [g:1995]  

Tigrocercus/g [g:2006]


binomina:

Madecocercus

bibulus Malzacher (in Malzacher & Staniczek) 2006 [Madecocercus]

tauroides Malzacher 1995 [Madecocercus] typus nominis Madecocercus

thomasorum McCafferty & Wang 1995 [Provonshaka] typus nominis Provonshaka 


Madecocercus spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Elouard & Sartori & Gattolliat & Oliarinony 2001 ' 

Madecocercus sp.

 

 

 

 

 sp.