EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig.

z   

Indoganodes/g

f: -

g: Indoganodes Selvakumar & Sivaramakrishnan & Jacobus (in Selvakumar & Sivaramakrishnan & Jacobus & Janarthyanan & Arumugam) 2014: 91, typus nominis Indoganodes jobini Selvakumar & Sivaramakrishnan & Jacobus (in Selvakumar & Sivaramakrishnan & Jacobus & Janarthyanan & Arumugam) 2014


Indoganodes/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


genus Indoganodes

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Selvakumar & Sivaramakrishnan & Jacobus & Janarthyanan & Arumugam 2014

Indoganodes gen.n.

 

Teloganodidae

 

 

 

 

 

 

 

 

in pm.Ephemerellina/g1

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Indoganodes

jobini Selvakumar & Sivaramakrishnan & Jacobus (in Selvakumar & Sivaramakrishnan & Jacobus & Janarthyanan & Arumugam) 2014 [Indoganodes]  typus nominis Indoganodes

tschertoprudi Martynov & Palatov 2020 [Indoganodes] 


 spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.