EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Hosoba/g 

f: -

g: Ephemerella subgen. Hosoba Jacobus & McCafferty 2008: 225, typus Ephemerella atagosana Imanishi 1937 (design. orig.)


subgenus Hosoba

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Jacobus & McCafferty 2008

subgen. Hosoba subgen.n.

 

Ephemerella

 

 

 

subgen. Hosoba

 

 

 

 

in pm.Ephemerella/fg5

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Hosoba & Ephemerella (Hosoba)

atagosana Imanishi 1937 [Ephemerella] typus nominis Hosoba

dentata Bajkova 1967 [Ephemerella]

denticula Allen 1971 [Ephemerella (Ephemerella)]

keijoensis Allen 1971 [Ephemerella]


Hosoba spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

 

 

 sp.