EPHEMEROPTERA OF THE WORLD

arb.sig. ABC

z   

Fittkaulus/g 

f: -

g: Fittkaulus Savage & Peters 1978: 293, typus F. maculatus Savage & Peters 1978 (design. orig.)


Fittkaulus/g1

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

 

 

Fittkaulus/g1

 

 

 

 

Fittkaulus/g(1)

 

Terpides/fg1

 

 

 

 

 

 

 


genus Fittkaulus

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Savage & Peters 1978: 293*

Fittkaulus gen.n.

 

Leptophlebiidae

 

Peters 1980*

 

[Fittkaulus]

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae sunfam.n.

 

Landa & Soldan 1985

 

Fittkaulus

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Savage 1986*

Fittkaulus

 

 

 

Savage 1987*

geogr.

Fittkaulus

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

Terpides-lineage

 

Dominguez & Hubbard & Peters 1992*

Fittkaulus

 

Leptophlebiidae-Atalophlebiinae

 

Domínguez & Hubbard & Pescador & Molineri 2001

Fittkaulus

 

 

 

Dominguez & Molineri & Pescador 
& Hubbard & Nieto 2006

Fittkaulus

 

Leptophlebiidae

 

Dominguez 2009:XII.Conf.Eph.

#

Fittkaulus

 

Leptophlebiidae

 

Kluge 2009:243-256.

 

syn. Terpides syn.n.

 

 

 

Kluge 2015:151-189.

Fittkaulus

 

Terpidinae

 

Domínguez & Abdala 2019

bulla

Fittkaulus

 

 

 

 

 

Fittkaulus

 

 

 

 

Fittkaulus/g(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


subgenus Fittkaulus

sources:

subjects:

valid name(s):

syn.:

higher taxon

subord.taxa:

Kluge 2009:243-256.

subgen. Fittkaulus

 

Terpides/fg1

 

 

 

subgen. Fittkaulus

 

 

 

 

Fittkaulus/g(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


binomina:

Fittkaulus

amazonicus Kluge 2009 [Terpides (Fittkaulus)]

cuiabae Savage 1986 [Fittkaulus]  

cururuensis Savage 1986 [Fittkaulus]  

maculatus Savage & Peters 1978 [Fittkaulus] typus nominis Fittkaulus


Fittkaulus spp.

sources:

subjects:

actual arbitrary names:

synonymous arbitrary names:

valid names:

Orth & Thomas & 
Dauta & Horeau & 
Brosse & Ademmer 2000*

Fr.Guyane

Fittkaulus sp.

 

 

 

 

Fittkaulus sp.