CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Rhithrogena/fg3 incertae sedis

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Branchitergaliae
Heptagennota Pentamerotarsata Radulapalpata 
Rhithrogena/fg1
Epeorus/fg1Rhithrogena/fg2CinygmulaRhithrogena/fg3 INCERTAE SEDIS)


Nominal species in Rhithrogena/fg3 INCERTAE SEDIS:

amica Traver (in Needham & Traver & Hsu) 1935 [Rhithrogena]

ampla Kang & Yang 1994 [Rhithrogena]

anomala McDunnough 1928 [Rhithrogena]

basiri Ali 1971 [Rhithrogena]

exilis Traver 1933 [Rhithrogena]

flavianula McDunnough 1924 [Heptagenia]

fuscifrons Traver 1933 [Rhithrogena]

futilis McDunnough 1934 [Rhithrogena]

gaspeensis McDunnough 1933 [Rhithrogena]

gojoensis Gose 1968 [Ameletus] syn.subj. tetrapunctigera [Rhithrogena]

manifesta Eaton 1885 [Rhithrogena]

minima Sinitshenkova 1973 [Rhithrogena]

notialis Allen & Cohen 1977 [Rhithrogena]

pellucida Daggy 1945 [Rhithrogena] syn.subj. manifesta [Rhithrogena]

plana Allen & Chao 1978 [Rhithrogena]

satsuki Imanishi 1936 [Rhithrogena] syn.subj. tetrapunctigera [Rhithrogena]

subangulata Braasch 1984 [Rhithrogena]

tetrapunctigera Matsumura 1931 [Rhithrogena]

uhari Traver 1933 [Rhithrogena]

virilis McDunnough 1934 [Rhithrogena]

vitta Allen & Chao 1978 [Rhithrogena]


Examined also:

spp.


See also:

Radulapalpata INCERTAE SEDIS

__