CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Pterygota incertae sedis described as Ephemeroptera


Nominal supraspecies taxa in Pterygota INCERTAE SEDIS:

1. Syntonoptera/fg1

2. Geisfeldiella/g [g:1951]

3. Montralia/g [g:1987]

4. Tintorina/fg [fg:2001]

5. Caririephemera/g [g:2001] 

6. Triassoephemera/fg [fg:2005] 

7. Toxodotes/fg [fg:2005]

8. Vogesonympha/fg [fg:2005]  

9. Khungtukunia [g:2013]


Nominal species in Pterygota incertae sedis:

benkerti Kuhn 1951 [Geisfeldiella]   typus nominis Geisfeldiella

coloratus Sinitshenkova & Papier (in Sinitshenkova & Marchal-Papier & Grauvogel-Stamm & Gall) 2005 [Toxodotes] typus nominis Toxodotes

ludovici Sinitshenkova & Papier (in Sinitshenkova & Marchal-Papier & Grauvogel-Stamm & Gall) 2005 [Vogesonympha]

marquesi Zamboni 2001 [Caririephemera] typus nominis Caririephemera

meridensis Krzeminski & Lombardo 2001 [Tintorina]  typus nominis Tintorina

muelleri Via & Calsada 1987 [Montralia]   typus nominis Montralia

punctata Sinitshenkova & Papier (in Sinitshenkova & Marchal-Papier & Grauvogel-Stamm & Gall) 2005 [Triassoephemera]   typus nominis Triassoephemera

sibirica Sinitshenkova 2013 [Khungtukunia] typus nominis Khungtukunia

__