CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

Atopopus/fg1 incertae sedis

(Panephemeroptera Euephemeroptera Euplectoptera Anteritorna Bidentiseta Branchitergaliae
Heptagennota Pentamerotarsata Radulapalpata
Heptagenia/f5=g4 
Ecdyonurus/fg1 Atopopus/fg1 - Atopopus/fg1 INCERTAE SEDIS)


Nominal supraspecies taxa in Atopopus/fg1 INCERTAE SEDIS:

1. Darthus/g [g:2007]


Nominal species in Atopopus/fg1 INCERTAE SEDIS:

vadorus Webb & McCafferty 2007 [Darthus] typus nominis Darthus


See also:

Ecdyonurus/fg1 INCERTAE SEDIS

Radulapalpata INCERTAE SEDIS

__