CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

zzz

 

Phylogenetic classification of Ephemeroptera: Leptophlebia/fg1

Euplectoptera

1. Posteritorna (Prosopistomatidae + Baetiscidae)

2. Anteritorna

2.1. Tridentiseta ("Siphlonuridae", Baetidae, Ametropodidae, & al.)

2.2. Bidentiseta

2.2;1. Branchitergaliae

2.2;1,1. Eusetisura (Oligoneuridae, Isonychiidae, Coloburiscidae)

2.2;1,2. Heptagennota (Heptageniidae & al.)

2.2;2. Furcatergaliae

2.2;2,1. Fimbriatotergaliae

2.2;2,1-1. Potamanthus/fg1 (Potamanthidae)

2.2;2,1-2. Euthyplocia/fg1 (Euthyplociidae)

2.2;2,1-3. Fossoriae (Ephemeridae, Behningiidae, Palingeniidae, Polymitarcyidae, & al.)

2.2;2,1-4. Caenotergaliae (Neoephemeridae + Caenidae)

2.2;2,2. Ephemerella/fg1 (Ephemerellidae, Tricorythidae, & al.)

2.2;2,3. Leptophlebia/fg1 (Leptophlebiidae)

INCERTAE SEDIS

2.2;2,3 Leptophlebia/fg1

2.2;2,3-1 Plesiomorphon Leptophlebia/fg2  

2.2;2,3-1/1 Leptophlebia/fg3

2.2;2,3-1/1.1 Plesiomorphon Paraleptophlebia/g1  

2.2;2,3-1/1.2 Leptophlebia/fg4

2.2;2,3-1/1 Plesiomorphon Neoleptophlebia/g(1)  

2.2;2,3-1/3 Habrophlebiodes/g1

2.2;2,3-1/3.1 Habrophlebiodes/g2

2.2;2,3-1/3.2 Dipterophlebiodes/g1

2.2;2,3-1/3.2.1 Plesiomorphon Gilliesia/g(1) 

2.2;2,3-1/3.2.2 Dipterophlebiodes/g2

2.2;2,3-1 Leptophlebia/fg2 INCERTAE SEDIS

2.2;2,3-2 Atalophleboadentata, or Atalophlebia/fg1

2.2;2,3-2/1 Calliarcys/fg(1)

2.2;2,3-2/2 Atalophlebopectinata, or Atalophlebia/fg2

2.2;2,3-2/2.1 Habrophlebia/fg1

2.2;2,3-2/2.1;1 Habroleptoides/g(1)

2.2;2,3-2/2.1;2 Habrophlebia/fg2

2.2;2,3-2/2.1;2,1 Plesiomorphon Hesperaphlebia/g(1)

2.2;2,3-2/2.1;2,2 Habrophlebia/fg3

2.2;2,3-2/2.2 Atalophleboculata, or Atalophlebia/fg3

2.2;2,3-2/2.2;1 Terpides/fg1

2.2;2,3-2/2.2;1,1 Terpides/fg2

2.2;2,3-2/2.2;1,2 Fittkaulus/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;1,3 Tikuna/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2 Atalophlebomaxillata, or Atalophlebia/fg4

2.2;2,3-2/2.2;2,1 Castanophlebia/fg(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2 Atalophlebolinguata, or Atalophlebia/fg5

  

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1 Hagenulus/fg1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.1 Hagenulus/fg2

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.1.1 Hagenulus/fg3

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.1.2 Borinquena/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.1.3 Turquinophlebia/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.1.4 Poecilophlebia/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.1.5 Careospina/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.1.6 Traverina/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.1.7 Hagenulopsis/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.1.8 Neohagenulus/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.1 Hagenulus/fg2 INCERTAE SEDIS  

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2 Hermanellandria, or Hermanella/f1=Thraulodes/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2.1 Thraulodes/g2

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2.2 Hermanellonota, or Hermanella/f2=g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2.2.1 Hermanellognatha, or Hermanella/3=g2

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2.2.1.1 Hermanella/f4=g3

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2.2.1.2 Needhamella/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2.2.1.3 Traverella/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2.2.1.4 Leentvaria/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2.1.2.5 Hylister/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2.2.2 Simothraulopsis/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2.2.3 Farrodes/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.2.2.4 Homothraulus/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.3 Ulmeritus/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.3.1 Ulmeritus/g2

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.3.2 Ulmeritoides/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.3.3 Diamantia/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.4 Miroculis/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.? Askola/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---1.? Atopophlebia/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2 Choroterpes/fg1  

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2.1 Choroterpes/fg2  

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2.1.1 Choroterpes/fg3

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2.1.1.1 Plesiomorphon Choroterpes/fg4

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2.1.1.2 Neochoroterpes/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2.1.2 Euthraulus/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2.1.2.1 Plesiomorphon Euthraulus/g2

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2.1.2.2 Monochoroterpes/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2.1.2.3 Dilatognathus/g(1)  

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2 Choroterpes/fg2 INCERTAE SEDIS

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2.2 Thraulus/fg1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2.3 Nonnullidens/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2---2.4 Sangpradubina/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2---3 Isca/fg1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- 3.1 Isca/fg2

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- 3.2 Notophlebia/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Adenophlebia/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Adenophlebiodes/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Aprionyx/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Maheathraulus/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Petersophlebia/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Radima/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Hagenulodes/g(1)  

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Kimminsula/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .1 Kimminsula/g2

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .2 Petersula/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Megaglena/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Nathanella/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Sulawesia/g(1) 

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Indialis/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .1 Indialis/g2

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .2 Edmundsula/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Jappa/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .1 Jappa/g2 

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .2 Neboissophlebia/g1 

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .3 ?Ulmerophlebia/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Atalophlebia/fg*  

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Atalomicria/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Kirrara/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Nyungara/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Deleatidium/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .1 Deleatidium/g2

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .2 Penniketellus/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .3 Lepeorus/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .4 Lepegenia/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Celiphlebia/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Kariona/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Notachalcus/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Tenagophila/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Tindea/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Zephlebia/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Demoulinellus/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Hapsiphlebia/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .1 Hapsiphlebia/g2

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .2 Rhigotopus/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Massartella/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Massartellopsis/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Meridialaris/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Nousia/g1  

2.2;2,3-2/2.2;2,2---.1 plesiomorphon Nousia/g2  

2.2;2,3-2/2.2;2,2---.2 Araucophlebia/g(1)  

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Dactylophlebia/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Penaphlebia/g1

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .1 Penaphlebia/g2

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- .2 Megalophlebia/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2--- Secochela/g(1)

2.2;2,3-2/2.2;2,2 Atalophlebolinguata INCERTAE SEDIS

2.2;2,3 Leptophlebia/fg1 INCERTAE SEDIS