CLADOENDESIS OF EPHEMEROPTERA

 zzz

Z 

montanum Kimmins 1960 [Centroptilum]

Uganda, Kilembe 18.08.2007 photo: N. Kluge

specimen [XXXVIII](1) -- : subimago

IMGP1481